Шилдэгээр шалгарлаа
Шилдэгээр шалгарлаа

Карьер ХХК нь Улаанбаатар Барилга EXPO 2014 үзэсгэлэнд оролцож. Барилгын хөгжлийн үндэсний төвөөс "Барилгын шилдэг материал үйлдвэрлэгч" 2014 аж ахуй нэгжээр шалгарлаа.