Үйлчилгээ
Үйлчилгээ
Солонгос бетоны зөвлөх инженер болон, технологич инженерүүдтэй хамтран ажилладаг. Мөн явуулын лаборитори той бөгөөд барилгын талбай дээр очиж сорьц дээжийг цаг тухайд нь авч, бетон арчлах зөвлөмж бусад мэдээллээр хангана. Талбай дээр ирж буй бетон зуурмагийг үйлдвэрээс явуулсан 1 хянагч инженер хянах бөгөөд захиалагч талд бүрэн бүтэн хүлээлгэн өгнө.
 
2014-02-27